Tag Archives: travel

BECI – Cộng tác và tinh thần đồng đội tạo ra kết quả tuyệt vời

Với sự phấn đấu trong quá trình học tập , nhiều sinh viên đã nổ lực không ngừng nghỉ trong cuộc đua  để giành kết quả cao,cộng với những hoài bão để học tập trở nên thành công bằng phương pháp trao đổi kiến thức và kinh nghiệm liên tục giữa các sinh viên .

Read more
« Older Entries Recent Entries »