Tag Archives: music

JIC – Những gì Taro Kato nghĩ về JIC

JIC: Cuộc sống của bạn ở đây như thế nào khi còn là một học sinh IELTS? Taro: Thật sự rất tuyệt vời. Tôi có thể nói như thế nào nhỉ, tôi không thể ra ngoài trong tuần, bởi vậy tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc học thật chăm chỉ. Thực sự, trước đó, tôi chưa

Read more

JIC – Nathan với kinh nghiệm của mình tại JIC

JIC: Cuộc sống của bạn ở đây như thế nào khi còn là một học sinh IELTS? Taro: Thật sự rất tuyệt vời. Tôi có thể nói như thế nào nhỉ, tôi không thể ra ngoài trong tuần, bởi vậy tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc học thật chăm chỉ. Thực sự, trước đó, tôi chưa

Read more
« Older Entries