Tag Archives: marketing

CNS II – Nếu bạn muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, hãy bắt đầu từ bây giờ!

by H (Vietnam/22/12 weeks) [About CNSⅡ] Hãy giới thiệu về bản thân bạn. Tôi là Vũ Minh Hiếu và tên tiếng Anh của tôi là H, tôi đến từ Việt Nam. Tại sao bạn học IELTS? Tôi cần học IELTS vì tôi muốn học ở nước ngoài sau khi tôi đạt đủ điểm IELTS. Trước đó, làm thế nào mà

Read more
« Older Entries Recent Entries »