Tag Archives: #grammar

Làm thế nào lớp học một-một có thể mang lại tốt nhất cho bạn

Chương trình giảng dạy của các trường BESA được thiết kế chuyên sâu để cung cấp cho sinh viên một trải nghiệm học tập có thể trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng tiếng Anh để đạt được tiềm năng tối đa của họ. Nhóm lớp bao gồm bốn học sinh được coi là

Read more
« Older Entries