Category Archives: Uncategorized

CNS II – Nếu bạn muốn sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, hãy bắt đầu từ bây giờ!

by H (Vietnam/22/12 weeks) [About CNSⅡ] Hãy giới thiệu về bản thân bạn. Tôi là Vũ Minh Hiếu và tên tiếng Anh của tôi là H, tôi đến từ Việt Nam. Tại sao bạn học IELTS? Tôi cần học IELTS vì tôi muốn học ở nước ngoài sau khi tôi đạt đủ điểm IELTS. Trước đó, làm thế nào mà

Read more

BECI – Cộng tác và tinh thần đồng đội tạo ra kết quả tuyệt vời

Với sự phấn đấu trong quá trình học tập , nhiều sinh viên đã nổ lực không ngừng nghỉ trong cuộc đua  để giành kết quả cao,cộng với những hoài bão để học tập trở nên thành công bằng phương pháp trao đổi kiến thức và kinh nghiệm liên tục giữa các sinh viên .

Read more
« Older Entries