Category Archives: Uncategorized

Study English in the Philippines : experience about WALES

Student information: – Name: Maria – Nationality: Vietnamese – Program: ESL-IELTS – Duration: 8 weeks   Hôm nay, mình dành thời gian để viết đôi điều về một số cảm nghĩ của mình đối với trường WALES – ngôi trường mà mình được học 1 term về ESL và 1 term về IELTS. Đối với khóa ESL, điều đầu tiên

Read more

Learn IELTS in the Philippines| Higher Success Rate though Pines IELTS Guarantee

Learning IELTS  in the Philippines is definitely a rewarding experience most especially when you choose the institution that will give you higher success rate! In this case, there are 4 reasons why Pines is the top choice when it comes to IELTS learning in the Philippines.   Early Year Achievements Pines Academy has produced great results in its early year

Read more

Những trải nghiệm của Diva tại trường A&J

Những trải nghiệm của Diva tại trường A&J   Tính đến thời điểm này, mình đã học ở đây vừa tròn 2 tuần. Mình đăng kí học 12 tuần với khóa Ielts đảm bảo. Bạn biết không, lúc đầu mình rất ngại khi giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài vì trình độ tiếng anh còn hạn chế nhưng

Read more
« Older Entries