Category Archives: Pines News

Learn IELTS in the Philippines| Higher Success Rate though Pines IELTS Guarantee

Learning IELTS  in the Philippines is definitely a rewarding experience most especially when you choose the institution that will give you higher success rate! In this case, there are 4 reasons why Pines is the top choice when it comes to IELTS learning in the Philippines.   Early Year Achievements Pines Academy has produced great results in its early year

Read more

Night Owls English Marathon

Link: https://bit.ly/2Oi7Gwg “Play is our brain’s favourite way of learning.” –Diane Ackerman Having fun is always a recommendation when learning a language. Pines- Evening Study Program teachers always make an effort to incorporate fun in studying English. The more fun the learning is, the more motivated the students will be. On the previously held Night Owls English Marathon Contest, there

Read more

Pines Students Bloomed in February’s Night Owls Night

Link: https://bit.ly/2IR0Bnz March 4, 2019 Pines students showcased their talents, and the outstanding learners were recognized during the Night Owl’s Night. The gathering emerged with Flower Festival themed party. Students bloomed like flowers and showed that they were at their best as English learners. With the new level of confidence, they were able to interact with other people during the

Read more

ĐÊM TÌNH BẠN – TÌNH YÊU TRONG NHIỀU NGÔN NGỮ TẠI HỌC VIỆN QUỐC TẾ PINES

Ngôn ngữ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ thông, và 3 từ mạnh mẽ nhất vượt ra ngoài vũ trụ không có gì khác ngoài I love you. Chúng ta đều biết cảm giác trong tình yêu như thế nào nhưng không ai biết cách định nghĩa xác định về nó. Tình yêu gắn kết tình bạn, gia đình. Và cả trong

Read more