Category Archives: Announcements

LỊCH TRÌNH ĐÓN HỌC SINH CỦA BESA 2018

LỊCH TRÌNH ĐÓN HỌC SINH 2018  THÁNG NGÀY Tháng Một 6-7, 20-21 Tháng Hai 3-4, 17-18 Tháng Ba 3-4, 17-18, 31 Tháng Tư 1, 14-15, 28-29 Tháng Năm 12-13, 26-27 Tháng Sáu 9-10, 23-24 Tháng Bảy 7-8, 21-22 Tháng Tám 4-5, 18-19 Tháng Chín 1-2,15-16, 29-30 Tháng Mười 13-14, 27-28 Tháng Mười Một 10-11, 24-25 Tháng Mười Hai 8-9, 22-23 Danh

Read more
« Older Entries