Category Archives: Talk Testimony (Student Life)

Farewell Speech – Fiona from Vietnam

Fiona Xin chào các bạn! Chào buổi sáng! Thật vui khi thấy tất cả mọi người ngày hôm nay. Ngày 18 tháng 1 năm 2019 sẽ là một ngày rất đáng nhớ đối với tôi vì đó là ngày mà chúng tôi chính thức kết thúc thời gian tại học viện với những cảm xúc hỗn độn, háo hức về

Read more
« Older Entries