Category Archives: BECI Testimony (Student Life)

STUDENT REVIEW – BECI ACADEMY

MOMO (AKETA MOMOYO) CAMPUS LADY CAMPUS COURSE(KHÓA HỌC) SPEED-ESL DURATION(THỜI GIAN) 4 WEEKS(4 TUẦN) NATIONALITY(QUỐC TỊCH) JAPAN(NHẬT BẢN) LEVEL(TRÌNH ĐỘ) BASIC2   Bạn biết đến BECI như thế nào và tại sao bạn chọn BECI? Tôi rất thích thú với việc học tiếng Anh tại Philippines vì tôi chỉ có 1 tháng vì vậy tôi cần tập trung học tiếng

Read more

BECI ACADEMY – STUDENT REVIEW – PO (LAI, PO AN)

  PO (LAI, PO AN) CAMPUS MAINCAMPUS COURSE  IELTS (Foundational) DURATION 12 WEEKS NATIONALITY TAIWANESE LEVEL INTERMEDIATE     Bạn tìm đến BECI như thế nào và tại sao bạn lại chọn BECI? Đầu tiên, tôi chọn thành phố BAGUIO bởi vì khí hậu rất tuyệt vời. Tôi đã nghe rằng tôi có thể tập trung cho việc học nếu

Read more

SAPPHIRE (CHO CHAE YEON) – BECI

  SAPPHIRE (CHO CHAE YEON) CAMPUS LADY CAMPUS COURSE SPEED ESL DURATION 12WEEKS NATIONALITY KOREAN LEVEL BASIC 2     Làm thế nào bạn biết đến BECI và tại sao bạn đã chọn chúng tôi? Tôi đã tìm thấy BECI thông qua internet sau khi tôi quyết định học tiếng Anh tại Baguio. Thêm vào đó, các đại lý cũng

Read more

BECI: Student Review (April)

Bạn biết đến BECI như thế vào và tạo sao bạn lại chọn BECI Tôi đã quyết định di du học vì tôi muốn mở rộng tầm mắt. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều thông tin từ các trường anh ngữ tại Philippines. Và khi tôi thấy Lounge tại BECI thật sự rất tuyệt vời và tôi quyết định chọn

Read more
« Older Entries