JIC – làm việc tại Canada

JIC: Bạn đến JIC bằng cách nào? Làm thế nào bạn biết về JIC?

LILY: 3 tháng trước, tôi đã đến bệnh viện để điều trị mắt và tôi gặp một đại lý của JIC tên là Emin.

JIC: Oh okay, quản lý sinh viên trước đây, tôi biết cô ấy.

LILY: Tôi hỏi cô ấy về những gì cô ấy đang làm, và sau đó cô ấy chia sẻ về kinh nghiệm của mình ki cô ấy ở JIC và tôi thực sự muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình nên tôi đã hỏi thêm thông tin và tôi nói với cô ấy tôi muốn đến đây (JIC) ) để cải thiện tiếng Anh của tôi.

JIC: Bạn định đi đâu sau đó?

LILY: Có lẽ tôi sẽ quay trở lại Việt Nam và có lẽ tôi sẽ làm bài thi chính thức tại Việt Nam.

JIC: Ý bạn là bài kiểm tra IELTS, không phải ở đây? Tại sao?

LILY: Thật ra, tôi không dự định thi Ielts nhưng khi tôi đến đây, tôi nghe một số sinh viên muốn đi làm việc tại Úc hoặc Canada và tôi muốn thử điều này vì vậy đó là lý do tại sao tôi muốn làm bài kiểm tra và cố gắng đạt được mục tiêu của tôi.

JIC: Tại sao bạn chọn Canada? Vì theo như tôi được biết hầu hết mọi người đều đến Úc.

LILY: Bởi vì Canada ngày nay, họ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để học tập, làm việc và di cư, theo như tôi được biết từ những người bạn.

JIC: Bạn đã ở đây khoảng một tháng, đúng không? Bạn nghĩ gì về JIC IELTS?

LILY: Thực ra đây là lần đầu tiên tôi học IELTS nên tôi đã bị sốc, lần đầu tiên tôi phải học rất nhiều thứ, các lớp học liên tục, và sau đó nghỉ ngơi, tự học và sau đó luyện thi, vì vậy tuần đầu tiên tôi bị sốc nhưng bây giờ đã tốt hơn và tôi nghĩ chiến lược giảng dạy ở đây thực sự phù hợp với IELTS.

JIC: Bạn làm gì trong quá trình tự học? Ý tôi là bạn tự học như thế nào?

LILY: Tôi sẽ viết, tôi tập trung vào bài tập về nhà, những bài quan trọng đầu tiên như viết vì phải mất rất nhiều thời gian, sau khi đọc và nghe, tôi sẽ viết nhiệm vụ trong ghi chú dính và dán nó lên bàn. Sau khi tôi hoàn thành bất kỳ bài tập về nhà, tôi lấy nó và vào cuối ngày tôi kiểm tra xem tôi đã hoàn thành hết hay chưa.

 

Lily

LILY
Vo Thi Thuy Li