JIC – Một ngày nào đó ở châu Âu

JIC: Bạn biết đến JIC bằng cách nào?

MONICA: Đại lý

JIC: Tại sao bạn chọn JIC?

MONICA: Trước đây tôi không biết bất kỳ trường ngôn ngữ nào, tôi xem tin tức, sau đó tôi tìm thấy đại lý của tôi, người giới thiệu cho tôi một số trường anh ngữ ở Philippines. Nếu tôi chọn đến Manila, tôi nghĩ tôi không thể học vì ở đó có quá nhiều khu du lịch nhưng ở đây (ở Baguio) tôi có thể tập trung vào việc học.

JIC: Bạn có hài lòng với giáo viên không?

MONICA: Vâng! Giáo viên rất tốt.

JIC: Ai là giáo viên yêu thích của bạn?

MONICA: Yêu thích? Mẹ đỡ đầu của tôi.

JIC: Wow người đỡ đầu của bạn ?!

MONICA: Vâng, giáo viên Cristina.

JIC: Oh Tuyệt vời. Cristina đã ở đây một thời gian dài, cô ấy giống như một người mẹ đối với tất cả mọi người.

Monica

MONICA
Zhang Jia Tong

JIC: Bạn có kế hoạch đi đâu đó trong tương lai không?

MONICA: Có thể là Châu Âu.

JIC: Ở đâu ở châu Âu?

MONICA: Pháp.

JIC: Bạn sẽ ở lại JIC bao lâu trong?

MONICA: 3 tháng, nhưng tôi chỉ còn 1 tháng để ở lại đây, 1 tháng trong IB 2 tháng IELTS.