BECI – Cộng tác và tinh thần đồng đội tạo ra kết quả tuyệt vời

Với sự phấn đấu trong quá trình học tập , nhiều sinh viên đã nổ lực không ngừng nghỉ trong cuộc đua  để giành kết quả cao,cộng với những hoài bão để học tập trở nên thành công bằng phương pháp trao đổi kiến thức và kinh nghiệm liên tục giữa các sinh viên . Các giáo viên Spatả của chúng tôi đã chuẩn bị các hoạt động vào thứ sáu hàng tuần để tạo cơ hội cho các sinh viên có được sự nghỉ ngơi cần thiết.

Các sinh viên tham gia vào một số hoạt động thể chất, chơi thể thao với trọng tâm là sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy. Những hoạt động này mở đường cho sức khỏe tốt trong khi tăng sự tương tác giữa các sinh viên một cách thiết thực. Phá vỡ thói quen của lớp học thông thường, qua các hoạt động này thúc đẩy bạn, tăng sự tự tin của bạn, tăng sự tự nhận thức và mang lại cho bạn một cơ hội để hiển thị kỹ năng của bạn.

Các trò chơi và hoạt động của nhóm cho phép bạn thể hiện các kỹ năng của mình như lãnh đạo và làm việc theo nhóm và cũng cố để nâng cao chúng. Hoạt động nhóm mang đến cho sinh viên một nền tảng để xã hội hóa và cũng hữu ích trong cuộc sống thực tế. Nó giúp bạn hoà đồng với tính tình của nhiều người, do đó tăng khả năng thích nghi của bạn. Các hoạt động này giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn.

IMG_0834