CNS II – Lý do mạnh mẽ tạo nên hành động mạnh mẽ

by Yasu (Japan/19/14 weeks)

[About CNSⅡ]

Bạn vui lòng giới thiệu đôi nét về bản thân.

Tôi là Yasunari Kunieda. Tôi đến t Tokyo, Nht Bn. Tôi đến đây đ hc IELTS t ngày 15 tháng 4.

Tại sao bạn bắt đầu học IELTS?

Tôi mun hc đi hc Canada. Bi vì hc phí đó tiết kim hơn M và người Canada nói tiếng Anh tt. Tôi mun hc v khoa hc môi trường nên nên tôi cn đim IELTS 6.0.

Làm thế nào bạn biết đến CNSⅡ và tại sao bạn chọn học viện này?

Qua công ty tư vn du hc. H đ c hc vin này là nơi tt nht đ hc IELTS, vy nên tôi quyết đnh hc tiếng Anh đây trong 4 tháng.   

[About the IELTS course]

Sau 9 tuần học tại CNSⅡ, bạn cảm thấy thế nào?

Trước khi đến đây, tht s tôi không thích tiếng Anh. Tuy nhiên, bây gi tôi cm thy hng thú vi tiếng Anh hơn vì tôi nghĩ trình đ tiếng Anh ca tôi tt hơn trước đây. Điu này làm tôi cm thy t tin hơn khi nói tiếng Anh.

Theo bạn lớp học nào là hiệu quả nhất?

Lp writing 1:1. Trong k thi IELTS, các câu cn phi được viết chính xác. Lp 1:1 rt hu ích trong vic sa cha các câu tr li ca tôi. Hơn na, giáo viên cho tôi nhiu li khuyên và mu câu trong writing. Tôi cũng có th áp dng nhng kiến thc này trong các k năng khác như speaking chng hn.

Ai là giáo viên yêu thích của bạn? Tại sao?

Cô Lorein là mt trong nhng giáo viên gii nht đi vi tôi. Cô là giáo viên trong lp speaking 1:1 và cô dy tôi rt nhiu t vng hu ích.

[Secrets to improve an IELTS score]

Môn học nào bạn yếu nhất và làm thế nào để cải thiện nó?

Listening là môn khó nht nhưng bây gi k năng nghe ca tôi đã được ci thin nh các bài kim tra bui sáng (morning test). Ngoài ra, các thy cô luôn s dng tiếng Anh trong lp hc nên nh đó kh năng nghe ca tôi cũng tiến b rt nhiu.

Bạn đã có những trải nghiệm gì tại Baguio?

Giá c đây thp hơn Nht nên tôi thích mua sm hơn. Tuy tri hay mưa trong mùa này nhưng không quá nóng hay quá lnh nên thi tiết này khá thoi mái đi vi tôi.

Trước khi đến CNSⅡ, những học sinh mới cần chuẩn bị gì để học tập hiệu quả?

A. Hc sinh nên hc nhiu t vng trước khi đến đây vì nó s giúp các bn d hiu các bài hc trong lp và hc tp hiu qu hơn.