TỔNG QUAN: ESL, IELTS VÀ TOEIC

ESL

English as a Second Language, là thuật ngữ chung về việc sử dụng tiếng Anh của những người, mà Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Nó tương tự với các giáo dục ngôn ngữ khác như là English as a foreign language (EFL), English as an additional language (EAL), hoặc English for speakers of other languages (ESOL).

Các hệ thống học tập khác nhau được thiết kế phù hợp với trình độ và nhu cầu của học sinh, và chúng được thực hiện ở các học viện, trung tâm chuyên ngành, hoặc thậm chí là tại nhà. Một số phương pháp đào tạo bao gồm sự lặp lại được định hướng với thông tin chi tiết và sự thực hành. Các tiêu chuẩn của việc học bắt nguồn từ Mỹ và Anh, là các quốc gia sử dụng tiếng Anh trong một thời gian rất dài. Các biến thể như tiếng Anh Úc và người Mỹ gốc Phi cũng được xem xét như là cơ sở để học.

palon-youth-499394-unsplash.jpg

Ảnh của Palon Youth ở Unsplash

IELTS

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến và phức tạp nhất trên thế giới là IELTS, the International English Language Testing System. Được phát triển bởi các chuyên gia đánh giá ngôn ngữ quốc tế, IELTS được tin cậy bởi hơn 10.000 tổ chức như hiệp hội giáo dục, nhà tuyển dụng và văn phòng nhập cư. Trên thực tế, hơn 3 triệu đợt thi đã được tiến hành vào năm ngoái.

Có bốn loại bài kiểm tra trong IELTS, để đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn. Đó là kỹ năng Đọc, Viết, Nghe, và Nói, tất cả đều là công cụ quan trọng được sử dụng ở trường, nơi làm việc, quá trình xã hội hóa, và nói chung là trong cuộc sống của bạn ở nước ngoài.

IELTS sử dụng cách tiếp cận cá nhân nhiều hơn trong việc đánh giá kỹ năng nói của bạn. Nó sử dụng một hệ thống một-một, có nghĩa là bạn và người phỏng vấn sẽ có một cuộc trò chuyện thực tế, với một khoảng thời gian cụ thể. Điều này đánh giá một cách hiệu quả khả năng giao tiếp Tiếng Anh của bạn tự nhiên nhất.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS, việc bạn sẽ thi bài nào, phụ thuộc vào kế hoạch đi nước ngoài hoặc yêu cầu của tổ chức bạn có liên quan. Nếu mục đích của bạn là làm việc, đi đào tạo hoặc định cư ở một quốc gia nói tiếng Anh khác, bạn nên tham gia thi IELTS General. Nếu bạn định đi học đại học hoặc tham gia những tổ chức chuyên nghiệp ở các nước nói tiếng Anh, bạn nên tham gia thi IELTS Academic.

photo-1494707924465-e1426acb48cb

Ảnh của Štefan Štefančík ở Unsplash.

TOEIC

Nếu bạn đang làm việc trong một môi trường quốc tế, khả năng Tiếng Anh hàng ngày của bạn cũng cần một số đánh giá. Bài kiểm tra chuyên ngành này được gọi là TOEIC, hoặc Test of English for International Communication (Kiểm tra tiếng Anh cho giao tiếp quốc tế).

Bài kiểm tra có những hình thức khác nhau. Đầu tiên là Nghe và Đọc TOEIC bao gồm hai bài kiểm tra được phân loại như nhau. TOEIC tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu, tổng số điểm bạn có thể đạt là 990. Một hình thức khác là TOEIC Nói và Viết, bao gồm một số nhiệm vụ. Kiểm tra Nói tập trung vào một số tiêu chí như phát âm, ngữ điệu, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, sự liên kết, sự liên quan của nội dung, và đầy đủ của ý tưởng. Bài kiểm tra Viết tập trung vào ngữ pháp, từ vựng, cách tổ chức, đa dạng, chất lượng, sự liên quan của câu trong bài, và chiều sâu của ý tưởng. Bạn có thể đạt điểm từ 0 đến 200 cho cả hai đánh giá.