JIC – Sự bảo trợ của IDP cho IELTS Mock Test

Bắt nguồn từ mối quan hệ tốt đẹo của JIC và IDP, JIC may mắn nhận được sự bảo trợ của IDP cho bài kiểm tra IELTS.

IDP Mock Test (5)

IDP Mock Test (4)

Sự kiện đã diễn ra ngày 22 tháng 5 vừa qua. Đội ngũ IDP dẫn dắt bởi Mr. Greggy Ellis – một trong những người đứng đầu của IDP cùng hai cộng sự.

IDP Mock Test (3)

IDP Mock Test (2)

Sự kiện diễn ra vào lúc 9:00 sáng theo một quy trình tiêu chuẩn dưới sự giám sát của IDP.

IDP Mock Test (1)

Sự cộng tác giữa JIC và IDP cho chúng tôi cơ hội tổ chức những sự kiện tương tụ trong tương lai để phát triển chương trình giáo dục quy chuẩn và mang đến ch học viên trải nghiệm kì thi IELTS để chuẩn bị cho kì chính thức.