BECI – Trải nghiệm lớp 1: 1 với APIBECI

Trong sự bố trí của trường học bình thường, thường có quá nhiều học sinh ngồi trong một lớp học, có những lớp học lên đến 30 học sinh, nên sự quan tâm, chú ý từ giáo viên trở nên hạn chế. Quá nhiều học sinh dẫn đến việc không thể giao tiếp với giáo viên hướng dẫn, bị tụt lại phía sau trong lớp học và không nắm bắt kịp bài học.

Với giáo viên lớp học 1:1 (lớp học 1 thầy và 1 học sinh) của API BECI và sự tương tác của học sinh, người học có thể học nhanh hơn, nắm bắt bài học tốt hơn, luôn nhớ việc học tập của mình và thực sự yêu thích việc học. Các mối tương quan của lớp học 1:1 là truyền cảm hứng đến học sinh để kiểm soát việc học của học sinh, giúp họ có sự tự tin để trình bày những gì họ cần và nhận được sự chú ý từ người nghe, điều này sẽ giúp họ sớm thành công.

Trong lớp học 1:1, sẽ được diễn ra khi học sinh tham gia lớp học nên học sinh sẽ không bao giờ mất bài hoặc lo sợ bị tụt lại phía sau các bạn cùng lớp. Ngoài ra, là sự tương tác chất lượng cao, nơi mà học sinh cảm thấy được lắng nghe. Giáo viên luôn luôn lắng nghe học sinh và tích cực đối đáp. Cuộc trò chuyện hầu như lúc nào cũng được sinh viên điều khiển, nơi học sinh có quyền kiểm soát các câu hỏi mà họ muốn nói và phản hồi mà họ nhận được từ người giáo viên hướng dẫn của mình.

Thông qua sự tương tác 1:1 của API BECI, học sinh đã học cách tin tưởng giáo viên và được cung cấp một không gian an toàn tuyệt đối để mở lòng chia sẻ tạo môi trường thoải mái, do đó giáo viên có thể đánh giá sự tiến bộ và làm chủ của học sinh. Trong mối quan hệ 1 thầy và 1 học sinh, họ có thể theo dõi tiến trình của nhau, theo dõi thành công và sự tiến bộ. Sau đó giáo viên hướng dẫn có thể điều chỉnh hoặc thay đổi hoàn toàn các bài học và phương pháp giảng dạy để truyền đạt đầy đủ cho học sinh một cách trọn vẹn nhất.