JIC – Chứng chỉ TESOL

Như một nhà thông thái đã nói: “Đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư hiệu quả nhất.”

Với cương vị là giáo viên, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao, cải tiến chất lượng giảng dạy, giáo trình và quy trình đào tạo. Chúng tôi biết ơn vì có cơ hội làm việc và đã nhân được chúng chỉ TESOL của trường Concordia International College.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành những giáo viên hàng đầu về giảng dạy Tiếng Anh. Chúng tôi tin rằng mỗi giáo viên có khả năng tự đào tạo và phát triển để chuẩn bị tốt cho thị trường ESL thời gian tới.

Chúng tôi có thể tự tin nói rằng “JIC đã sẵn sàng cho những thử thách mới.”

TESOL.1