KES – CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ

Từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018, chúng tôi đã tổ chức chương trình trại hè cho học sinh Hàn Quốc.

kes 1

Gồm có 6 học sinh tiểu học và 5 học sinh trung học cơ sở. Tại trường của chúng tôi, lớp 1:1 là chủ yếu, nhưng ở chương trình trại hè này chủ yếu lại là lớp học nhóm. Chúng tôi chia học sinh thành ba nhóm theo trình độ và bắt đầu các lớp. Lớp học với giọng Mỹ của Giáo viên trưởng là lớp học được biết đến nhiều nhất.

kes 4

Chương trình trại hè đã thực hiện tốt các lớp học, nhưng sự khác biệt từ các khóa học khác là các học sinh tập trung vào các hoạt động do nhà trường tổ chức, ngoài ra không quên tận hưởng Baguio. Vào cuối tuần, chúng tôi tổ chức một chương trình cho phép học sinh thưởng thức Asin Hot Spring hoàn toàn miễn phí, các giải đấu thể thao tại Camp John Hay và cuối cùng là tham quan thành phố. Thêm vào đó, mỗi chủ nhật chúng tôi đến SM Mall và để tiếp tục cố gắng làm mới những học sinh. Họ cũng đã được học nhiều thứ mới lạ bằng việc mua sắm.

kes 2

Tôi nghĩ rằng các học sinh đã rất vui vẻ bởi các hoạt động do nhà trường tổ chức.

Ngoài ra, vào ngày 23/1, chúng tôi đã tổ chức một buổi vui chơi cuối cùng và một cuộc thi thuyết trình dành cho học sinh.

Vào buổi sáng, chúng tôi đi vòng quanh các phố Baguio và thực hiện các nhiệm vụ được quyết định  bởi nhóm trưởng. Sau đó, chúng tôi thực hiện một cuộc thi nấu ăn và chia cho các nhóm cùng ăn.

kes 3

Tiếp đến, chúng tôi cũng đã tổ chức một cuộc thi thuyết trình cùng địa điểm và công bố kết quả dành cho học sinh có thành thích học tập xuất sắc.

Mỗi học sinh đã chuẩn bị và luyện tập kỹ và thể hiện thành tích xuất sắc của mình.

kes 5

Đồng thời, chúng tôi tham gia một số trò chơi như là một hoạt động.

kes 6