CNS JR – PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN TRƯỞNG

Xin chào! Tôi là May và là giáo viên trưởng của Junior CNS.

Trường học giáo dục trẻ của chúng tôi, khác hẳn so với việc giảng dạy người lớn. Học viên nhỏ tuổi có những cách hiểu đa dạng khác nhau. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng cường các giáo trình và chương trình giảng dạy của mình để không ngừng đáp ứng nhu cầu của người học. Gần đây, chúng tôi đã thiết kế những Lớp học đặc biệt dành cho người học để phục vụ không chỉ tài năng mà còn tăng cường khả năng của học viên về nhiều mặt.

46

Cùng với việc thiết kế những Lớp học đặc biệt, Jr. CNS cũng áp dụng những chương trình giảng dạy khác.

Jr. CNS muốn đào tạo học viên trở thành những người dẫn dắt câu chuyện và trở thành một diễn giả tài năng. Trong tháng thứ hai của các học viên, họ phải đọc một cuốn sách tiếng Anh. Học viên cần nắm bắt mọi sự kiện quan trọng trong câu chuyện và sau đó là kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn và xúc tích nhất.

52

Xuyên suốt lớp học, học viên phải hiểu cách phát âm các từ, nói với ngữ điệu phù hợp và nhấn nhá khi kể chuyện. Các học viên cũng có thể sử dụng điều này như một nơi tập luyện để nâng cao kỹ năng của mình, vì có thể nó sẽ được sử dụng cho mục đích thực tế.

Với tất cả những thay đổi nhỏ trong chương trình giảng dạy của chúng tôi, chúng tôi muốn học viên chọn lọc lại những hoạt động và những kỷ niệm đẹp đã qua, chúng tôi cũng đã trao những chứng nhận của CNS cho học viên trước khi họ trở về nhà.