LÀM CHO VĂN BẢN CỦA BẠN SÁNG NGHĨA VÀ SANG TRỌNG VỚI VĂN PHONG BỊ LÃNG QUÊN NÀY

Bạn có một ngữ pháp tốt nhưng vẫn cảm thấy rằng văn bản của bạn không sáng nghĩa và đủ ý để truyền tải một thông điệp?  Phải có một cái gì đó trong cách mà bạn tạo thành câu của bạn. Hoặc bạn có một phong cách có thể được cải thiện hoặc chỉ cần đối mặt với sự thật – bạn hoàn toàn không có một phong cách nào.

Việc học cả trăm phương pháp văn học có thể cải thiện bố cục bài viết của bạn, nhưng nó có thể mất một khoảng thời gian trước khi bạn có thể quen thuộc với các phương pháp đó. Tuy vậy, có một phương pháp đặc biệt sẽ cho đem lại cho bạn bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một tác giả hoặc nhà văn có sách bán chạy nhất! Nào cùng làm quen với phương pháp song song (parallelism)

Phương pháp song song (parallelism) là gì?

Từ Parallelism xuất phát từ chữ ‘song song: parallel’ được định nghĩa trong Merriam-Webster là ‘tương tự, tương đồng, hoặc phụ thuộc lẫn nhau theo một xu hướng hoặc để phát triển’. Trong ngữ pháp, nó là một cách viết bởi cách sắp xếp các từ vựng với cú pháp chính xác.

Phương pháp này tạo ra những câu có cùng cấu trúc. Đó là lý do vì sao phương pháp này hiệu quả khi làm cho bài viết của bạn trôi chảy, sáng nghĩa và súc tích. Nếu không sử dụng phương pháp tương đồng, bài viết của bạn sẽ không mượt mà.

Cách sử dụng phương pháp song song

Phương pháp này sử dụng sự lặp lại (repetition), mang lại nhịp điệu và sự cân bằng cho câu của bạn

Ví dụ, “The dancer hopped on the floor, jumped in the air, and turned around the stage.”

Các cụm từ xuất hiện:

  • hopped on the floor
  • jumped in the air
  • turned around the stage

Tất cả đều có cùng cấu trúc, đó là một động từ trong thì quá khứ + cụm giới từ .

Quan sát các từ được in đậm.

Ví dụ, “My brother wants swimming, to snorkel, and cliff diving in the Hundred Islands.”

Khi sử dụng phương pháp song song, câu trên sẽ được sửa lại theo hai cách như sau:

  1. My brother wants swimming, snorkeling, and cliff diving in the Hundred Islands.
  2. My brother wants to swim, snorkel, and cliff dive in the Hundred Islands.

Chú ý các bài báo cũng sử dụng phương pháp này.

Một ví dụ khác, “Inside the basket, I saw an apple, the blue ball, a ribbon, and the bananas.”

Câu trên nên được sửa lại như sau:

  1. Inside the basket, I saw an apple, a blue ball, a ribbon, and a bunch of bananas.
  2. Inside the basket, I saw the apple, blue ball, ribbon, and bananas.

Lưu ý: A và An có ý nghĩa và giá trị như nhau.

Bạn cũng có thể sử dụng nó ở các câu liên tiếp như:

I was surprised when I came home. My father hugged me. My mother kissed me. My sister pinched me. They all missed so much.

How do you make a perfect cup of tea? First, put the tea in the cup. Next, add hot water. Then, let the tea steep. Lastly, serve with a pastry.

Một vài ví dụ khác

These were the works of famous people that made use of parallelism.

mw00856

Elizabeth Browning

I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.

How Do I Love Thee?

Shakespeare

William Shakespeare

Mad world! Mad kings! Mad composition!

 –  King John

00lutherM3

Martin Luther, Jr.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one daydown in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”

–  I Have a Dream

Điểm mấu chốt

Có nhiều cách khác để sử dụng phương pháp song song. Nhưng một khi bạn đã thành thạo phương pháp này, bạn sẽ trở nên tốt hơn trong cách viết của mình, và ai biết được, cũng bạn có thể trở thành một nhà văn giỏi đó!