CNS JR – LÀM THẾ NÀO GIÁO VIÊN CÓ THỂ XÂY DỰNG NỀN TẢNG TƯƠNG LAI CHO NGƯỜI HỌC?

Xin chào, mình là Lucy!

Kể từ ngày mình bắt đầu tập trung bản thân cho việc học, vì mình muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh tại Hàn Quốc. Khi mình trở về Hàn Quốc, mình đã nhớ rất nhiều về ký ức tại đây, ngôi trường đã dạy mình rất nhiều điều về cuộc sống. Cuộc sống về những giáo viên và mối quan hệ giữa các học viên. Ở Hàn Quốc, tôi có giáo viên nhưng không thân thiết với học viên.

Nhưng ở CNS, giáo viên và học viên đều chơi cùng nhau và kết nối rất thân thiết, mình rất thích điều này.

Mình quyết tâm sẽ trở thành một giáo viên!