LỊCH TRÌNH THAM QUAN BESA FAM NĂM 2018

Bây giờ là lúc để  BESA giới thiệu một lần nữa các trường danh tiếng ở Baguio cung cấp chương trình học tiếng Anh xuất sắc của mình.

LỊCH TRÌNH BESA FARM NĂM 2018

4 – 7 tháng 3

Việt Nam

14 – 16 tháng 3

Nhật Bản

4 – 6 tháng 4

Trung Quốc

7-9 tháng 11

Đài Loan

Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với những địa chỉ dưới đây:

BESA Việt Nam: vietnam@besaphil.com
BESA Nhật Bản: japan@ besaphil.com
BESA Trung Quốc: china@besaphil.com
BESA Đài Loan: taiwan@besaphil.com