MONOL – MIMI CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT ĐIỂM SỐ IELTS MỤC TIÊU

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi học IELTS ở Monol!

24 giờ mỗi ngày là không đủ để tôi hoàn thành lớp học và bài tập về nhà! Cuối cùng tôi đã đạt được điểm mục tiêu của mình trong kỳ thi IELTS chính thức. Điều này có nghĩa là khóa học tại Monol đã giúp tôi đáng kể!

Khi tôi học IELTS ở Hàn Quốc, tôi thường nhận được kết quả và phản hồi về bài viết của mình sau 5 đến 10 ngày. Nhưng ở Monol, điều mà tôi thích nhất là luôn nhận được kết qủa ngay lập tức hoặc một ngày sau đó. Đó cũng chính là lý do tại sao kỹ năng Viết của tôi cải thiện rất nhiều và rất nhanh.

Có gần 50 học sinh trong một lớp học tại học viện Hàn Quốc. Khi tôi học với họ, nếu tôi được nói ra dù chỉ một câu trong lớp, thì đó đã là quá nhiều, ngay cả khi đó là lớp nói.

Ở Monol, cung cấp các lớp học nói 1:1 và lớp nhóm. Tôi đã trở nên lưu loát trong lớp nói 1 giáo viên : 1 học sinh.

Tất cả các giáo viên luôn sẵn sàng sửa lỗi cho tôi ngay sau khi ý kết thúc phần nói, thường là các lỗi sai về cách dùng từ trong câu. Phương pháp này đã giúp tôi rất nhiều.

Ngoài ra, các bài kiểm tra thử là phương pháp tốt nhất để cải thiện kỹ năng của bạn và cho bạn biết điểm số thực sự của mình đang ở đâu!

Tôi đã học IELTS được 3 tháng tại Hàn Quốc và cả Monol, Baguio cũng vậy. Khi nói đến sự cải thiện của mình, Monol chắc chắn đã giúp tôi đạt được điểm số mục tiêu của mình.

Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ đạt được điểm số mục tiêu tại Monol như mình!.

– Mimi