MONOL – Luyện thi IELTS

Tôi đã tham gia khóa học IELTS từ tháng trước.

BÀI KIỂM TRA THỬ ở Monol được thực hiện mỗi thứ Sáu hàng tuần. Tất cả học viên IELTS sẽ làm bài kiểm tra lúc 8:00 sáng.

Bài kiểm tra đầu tiên là hoàn thành TASK 1 và TASK 2 về một chủ đề nhất định trong vòng 1 giờ. BÀI LÀM 1 là viết bài luận trong đó bạn phải viết 150 từ (cho GT) và 250 từ cho BÀI LÀM 2. Bài kiểm tra viết nên cẩn thận để không lặp lại từ vựng. Và nếu bài viết không có đủ từ, bạn sẽ bị phạt.

Vì vậy bạn nên học tập chăm chỉ để có nhiều từ vựng hơn, phải không?

ielts-mocktest01

Sau khi tôi đã hoàn thành bài kiểm tra, câu trả lời sai của tôi sẽ được đánh dấu, như trong hình trên, tôi có thể thấy những gì tôi đã làm sai, những gì còn thiếu, và điểm số tổng thể của tôi. Sau khi tôi đã làm bài kiểm tra viết, tôi sẽ làm bài kiểm tra nghe ngay lập tức.

Bài kiểm tra nghe được thực hiện bằng tiếng Anh, vì vậy bạn nên nghe nhiều cách phát âm tiếng Anh để giúp tai của bạn thích nghi. Sau khi nghe tất cả mọi thứ, bạn sẽ có 10 phút cuối cùng để trả lời. Trong thời gian này, bạn có thể viết ra câu trả lời của bạn trên phiếu trả lời.

Tiếp theo là bài kiểm tra Đọc. Bạn phải rất giỏi trong việc quản lý thời gian của bạn bởi vì bài đọc dài. Nếu bạn không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề, không làm được chủ đề khó hãy bỏ qua và chuyển sang một chủ đề khác. Nếu bạn không làm điều này, bạn có thể bỏ lỡ những chủ đề dễ dàng ở phía sau.

Bài viết cũng giống như bài đọc.

Cuối cùng, có một bài kiểm tra nói. Ở trường, bạn sẽ có bữa trưa và một buổi học với giáo viên. Bạn có thể thấy có bao nhiêu cách diễn tả khác nhau, và cách bạn có thể sử dụng các từ vựng, ngữ pháp và cách phát âm chuẩn.

Nói cũng là một chủ đề, và sau khi hiểu chủ đề, bạn có thể trả lời trong khoảng thời gian đã đề ra của chủ đề.

Sau khi tôi đã hoàn thành bài kiểm tra, giáo viên sửa chữa ngữ pháp, từ ngữ, v.v., vì vậy tôi có thể thấy những gì tôi thiếu sót. Mỗi tuần, sau một bài kiểm tra thử, tôi có thể tìm ra những phần nào tôi cần phải cải thiện.

— Joy