MONOL – Kết quả của khóa học IELTS trong 3 tháng

Đã được 3 tháng kể từ khi tôi học IELTS ở Monol!

Mỗi ngày là quá ngắn đối với tôi để hoàn thành các lớp học và bài tập về nhà! Cuối cùng tôi đã nhận được điểm số mục tiêu của tôi trong kỳ thi chính thức. Vậy là khóa học đã giúp tôi rất nhiều!

Khi tôi học IELTS ở Hàn Quốc, tôi thường có những chỉnh sửa và phản hồi về bài luận của tôi sau 5 đến 10 ngày. Nhưng ở Monol, những gì tôi thích nhất là tôi luôn nhận được kết quả ngay tức thì hoặc một ngày sau khi lớp học. Đó là lý do tại sao kỹ năng viết của tôi đã được cải thiện rất nhiều và rất nhanh.

Có khoảng 50 học viên và một giáo viên trong một phòng học của một học viện Hàn Quốc. Khi tôi học với họ, tôi không thể nói được dù chỉ một câu, ngay cả khi đó là lớp luyện nói.

Ở Monol, có các lớp một-một (một giáo viên và một học viên) và các lớp nhóm khi học nói. Tôi đã nói thành thạo khi tôi học lớp một-một.

Tất cả các giáo viên của tôi luôn giúp tôi sửa những lỗi sai ngày khi tôi vừa trả lời.

Bài kiểm vào cuối tuần hoặc cuối tháng là phương pháp tốt nhất để nâng cao kỹ năng của bạn và cho bạn biết điểm số thực của bạn!

Tôi đã học IELTS 3 tháng ở Hàn Quốc và ở Monol, Baguio. Khi nói đến một loạt các tiến bộ của tôi, Monol chắc chắn làm cho tôi đạt được điểm số mục tiêu của tôi.

Tôi hy vọng bạn đạt được mục tiêu của bạn trong Monol như tôi.