MONOL – Bài kiểm tra IELTS ở Monol

Tôi đang học IELTS và chuẩn bị cho kỳ thi chính thức ở Monol.

Gánh nặng lớn nhất của tôi khi tôi học khóa IELTS lần đầu tiên là làm một bài kiểm tra thử mỗi thứ sáu. Kiểm tra thử ở Monol là gì? Đây là một bài kiểm tra để làm quen với cách thức và bầu không khí của kỳ thi chính thức (nghe, đọc, viết và nói) tại trường. Và tất cả các học viên tham gia khóa học đều phải tham dự.

Mỗi thứ sáu hoặc một ngày trước đó, họ sẽ dán thông báo kiểm tra. Giống như hình dưới đây.

Học viên sẽ có một cuộc phỏng vấn Hỏi & Đáp với giáo viên sau khi kiểm tra.

Nếu bạn học IELTS nhiều hơn một học kỳ, bạn có thể đoán được điểm số bạn nhận được trong kỳ thi thử. Tuy nhiên, nó không bao giờ xảy ra!

Những gì bạn sẽ suy nghĩ là những điểm yếu của bạn.

Thực ra tôi đã học ở một học viện ở Hàn Quốc để kiểm tra chính thức trước khi đến Monol. Học viện cũng đưa ra những bài kiểm tra thử nhưng nó không phải là điều bắt buộc.

Tôi sợ thấy năng lực thật của mình, đó là lý do tại sao tôi không thi thử và khi tôi kiểm tra chính thức nó trở thành một sự lãng phí tiền bạc.

Nhưng ở Monol! Bài kiểm tra thử giúp tôi rất nhiều.

mimi

Học viên thực sự nghiêm túc trong việc kiểm tra bài kiểm tra như là một kỳ thi chính thức và không phải là bài kiểm tra ‘Mock test’. Điều tốt về các bài kiểm tra hàng tuần là bạn có thể kiểm tra kết quả của mình sau vài giờ đồng hồ trong cùng một ngày.

Nếu điểm số của bạn thấp hơn tuần trước, nó sẽ thúc đẩy bạn học tập chăm chỉ.

Một cách khác, nếu điểm số của bạn cao hơn trước, nó cũng thúc đẩy việc học tập chăm chỉcủa bạn để dễ dàng đạt được mục tiêu của bạn hơn!

Mọi thứ ở Monol làm cho tôi thích thú học tập chăm chỉhơn!