MONOL – GIỚI THIỆU VỀ BÀI KIỂM TRA IELTS MOCK

Tôi đang học IELTS và chuẩn bị cho kỳ thi chính thức ở Monol.

Gánh nặng lớn nhất của tôi khi tôi tham gia khóa học IELTS lần đầu tiên là làm một bài kiểm tra thử vào thứ Sáu hàng tuần. Bài kiểm tra thử trong Monol là gì? Đây là một bài kiểm tra để khuyến khích quy trình và không khí của kỳ thi chính thức thực sự (nghe, đọc, viết và nói) ở trường. Và tất cả các sinh viên đang tham gia khóa học được yêu cầu tham dự.

Vào mỗi thứ Sáu hoặc ngày trước đó, họ sẽ đăng lịch kiểm tra. Giống như hình ảnh dưới đây.

Học sinh sẽ có một buổi tư vấn hỏi đáp với giáo viên sau bài kiểm tra. Câu hỏi và trả lời là bằng văn bản cá nhân, nói và đọc và nghe theo nhóm.

Nếu bạn học IELTS nhiều hơn một thuật ngữ, bạn có thể đoán được số điểm bạn sẽ đạt được trong bài kiểm tra thử. Tuy nhiên, nó không bao giờ xảy ra dù chỉ một lần!

Những gì bạn sẽ nghĩ sẽ là những điểm yếu của bạn.

Thật ra, tôi đã học ở một học viện ở Hàn Quốc để thi chính thức trước khi đến Monol. Học viện cũng cung cấp bài kiểm tra thử nhưng nó không phải là một điều bắt buộc.

Tôi sợ gặp phải trình độ thực sự của mình, đó là lý do tại sao tôi không thử làm bài kiểm tra thử và khi tôi làm bài kiểm tra chính thức, nó chỉ trở nên lãng phí tiền bạc.

Nhưng trong Monol! Bài kiểm tra thử đã giúp tôi rất nhiều.

mimi

Học sinh thực sự nghiêm túc trong việc coi bài kiểm tra là một bài kiểm tra chính thức chứ không phải bài kiểm tra ‘Mock’. Điều tốt khi làm bài kiểm tra hàng tuần là bạn có thể kiểm tra kết quả của mình sau một vài giờ trong cùng một ngày.

Nếu điểm của bạn thấp hơn tuần trước, nó thúc đẩy bạn học tập chăm chỉ.

Nếu nói là cách khác, nếu điểm số của bạn cao hơn trước, nó cũng thúc đẩy bạn học tập chăm chỉ hơn để gần với điểm số mục tiêu của bạn!

Tất cả mọi thứ làm cho bạn học tập chăm chỉ trong Monol!