HÃY TỪ BỎ VIỆC SỬ DỤNG QUÁ NHIỀU TRẠNG TỪ

Bạn có nhớ những trạng từ của bạn?

Là một trong 8 thành phần của câu, trạng từ là những từ bổ nghĩa cho một động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác. Việc sử dụng trạng từ nhằm mục đích nhấn mạnh cách thức, địa điểm, thời gian, tần suất và mức độ trả lời các câu hỏi cần thiết.

Cách thức

She carefully placed back the globe on the cabinet

He read the book fast.

Địa điểm

She saw an old friend nearby.

He fell down the tree.

Thời gian

She went to the beach yesterday.

He will climb the mountain tomorrow.

Tần xuất

She never forgets the good things you do for her.

He always studies before sleeping.

Mức độ

She is so talented.

He is completely fallen for his best friend.

Trạng từ sử dụng tốt nhất là để nhấn mạnh một quan điểm hay một ý kiến. nhưng lúc nào cũng sử dụng chúng sẽ phá hủy dòng suy nghĩ của một câu. Theo Stephen King, một tác giả có sách bán chạy nhất, người đã viết the famous suspense movie cho rằng Trạng từ là kẻ hủy hoại bạn. Mặc dù vậy, ông ấy nhấn mạnh rằng một điều giúp nhận ra trạng từ đó là tính từ thêm đuôi ‘-ly’.

Like these:

happily
gladly
sadly
happily
thankfully
perfectly
highly
lowly
quickly
slowly
suddenly
promptly
angrily
quietly
loudly
softly
beautifully
motionlessly
gracefully
generously
generally
adamantly
certainly
hungrily

Những trạng từ đó chỉ để khắc họa thêm chứ không phải bộ phận thiết yếu. Khi bạn viết , quá nhiều trạng từ chỉ làm cho câu của bạn dài quá mức cần thiết. Câu càng dài, càng khiến người nghe bối rối.

Những phiền toái của trạng từ

Thử xem xét đoạn văn sau.

Hi, My name is Celestyna and I am going to tell you four little things about me. Initially, I am Polish but honestly, I grew up in the very beautiful country of Japan. Next, I want to tell you that I totally love the cherry blossoms. Then, I also want to tell you that I am so terribly afraid of spiders. Moreover, I cannot last a second looking at this awfully ugly creature because their eight legs make the hair on my skin stand. Finally, I am eagerly excited to make friends with you all!

Đây là đoạn tự giới thiệu bản thân ngắn gọn và khá thú vị nhưng đoạn giới thiệu chưa đầy trạng từ mà thực sự không quan trọng. Nào, hãy xem lại nếu chúng ta bỏ đi những trạng từ đó

Hi, My name is Celestyna and I am going to tell you four little things about me. Initially, I am Polish but I grew up in the very beautiful country of Japan. Next, I want to tell you that I love the cherry blossoms. Then, I also want to tell you that I am so afraid of spiders. Moreover, I cannot last a second looking at this ugly creature because their eight legs make the hair on my skin stand. Finally, I am excited to make friends with you all!

Hãy xem, ý nghĩa không thay đổi, phải không?

Nhưng chờ đã. Các trạng từ kết thúc bằng ‘-ly’ không phải là trạng từ duy nhất phá vỡ dòng câu của bạn. Việc sử dụng quá nhiều các trạng từ kết hợp làm cho câu của bạn nghe có vẻ khó hiểu.

Trạng từ kết hợp

accordingly
also
besides
consequently
conversely
finally
furthermore
hence
however
indeed
instead
likewise
meanwhile
moreover
nevertheless
next
nonetheless
otherwise
similarly
still
subsequently
then
therefore
thus

Với ví dụ về Celestyna, hãy xem điều gì đã xảy ra nếu chúng ta loại bỏ các trạng từ kết hợp.

Hi, My name is Celestyna and I am going to tell you four little things about me. I am Polish but I grew up in the very beautiful country of Japan. I want to tell you that I love the cherry blossoms. I also want to tell you that I am so afraid of spiders. I cannot last a second looking at this ugly creature because their eight legs make the hair on my skin stand. I am excited to make friends with you all!

Okay. Đoạn văn bây giờ rõ ràng hơn vì nó đi thẳng vào vấn đề.

Không có nghĩa là bạn phải bỏ qua tất cả các trạng từ để làm cho câu của bạn dễ hiểu hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chúng vào những thời điểm đặc biệt như bạn muốn nhấn mạnh điều gì đó như những gì chúng tôi đã đề cập trước đó. Phương pháp là học nhiều từ hơn. Mở rộng vốn từ vựng của bạn để thay thế những trạng từ được sử dụng quá mức.

Thay vì nói: “The snowman is very big,”
Nên nói “The snowman is enormous“.

Thay vì nói: “The art project is beautifully done,”
Nên nói “The art project is a masterpiece.”

Thay vì nói: “He is truly a smart person,”
Nên nói “He is a real genius!”

Nếu bạn muốn được thấy hiểu, hãy nhớ KISS:

BJHwQ38CQAEw2s-

Photo by Francesca Gioffrè

 

Leave a Reply