JIC – CHÚNG TÔI ĐÃ HỎI SHUI CAN VỀ HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI KẾ HOẠCH HỌC NHIẾP ẢNH TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

Đây là những chia sẻ của Shui Can, chuyên ngành Nhiếp ảnh và Shui Can đã trở thành quản lý sinh viên tại Journey in my Career Academy (JIC).

JIC Can Shui

Leave a Reply