FAM TOUR DÀNH CHO CÁC ĐẠI LÝ TRUNG QUỐC VÀ ĐÀI LOAN

Hiệp hội các trường Anh Ngữ tại Baguio vui mừng thông báo, một Fam Tour cho các đại lý Trung Quốc và Đài Loan sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 26 tháng 11 đến thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2017.

BESA cam kết cung cấp giáo dục chất lượng và cơ sở vật chất tốt nhất cho người học tiếng Anh cũng như cung cấp cho các đại lý cơ hội để khám phá các trường thành viên và làm quen với các đặc trưng và dịch vụ nổi bật của họ. Với sự kiện này, BESA đảm bảo tất cả các đại lý tham gia có một mối quan hệ làm việc gắn kết hơn và cơ hội kinh doanh tối ưu hơn.

Dưới đây là 10 trường thành viên BESA sẽ tham gia FAM TOUR vào tháng 11 năm 2017. (Theo thứ tự bảng chữ cái).

  1. A&J e-Edu DC English Academy
  2. BECI (Baguio English Communication Institute)
  3. CNS II-Globalize Language Center, Inc.
  4. HELP English Language Program, Inc.
  5. JIC (Journey In my Career) Tutorial Language, Inc.
  6. KEUNMOON ACADEMY
  7. Monol International Education Institute, Inc.
  8. Pines International Academy, Inc.
  9. TALK (Teaching Actual Language & Know-how) Academy
  10. WALES (Widest Asian learners English School) Inc.

Để xác nhận sự tham gia của quý vị với sự kiện FAM TOUR, vui lòng liên hệ với nhân viên Đài Loan và Trung Quốc của BESA thông qua các địa chỉ email sau và điền vào MẪU ĐĂNG KÝ đến ngày 3 tháng 11 năm 2017.

ĐÀI LOAN: taiwan@besaphil.com
TRUNG QUỐC: china@besaphil.com

Chúng tôi rất mong muốn được gặp quý vị ở Baguio!

Leave a Reply