BECI – CÙNG TÌM HIỂU HỌC VIÊN ĐẾN TỪ NHẬT BẢN, EMILY, ĐÃ CẢI THIỆN TIẾNG ANH TỪ TRÌNH ĐỘ FOUNDATION (NỀN TẢNG) ĐẾN BASIC 2 ( CƠ BẢN 2) NHƯ THẾ NÀO

 

emily 4EMILY 5emily 6

Leave a Reply