BAGUIO CÒN LÀ MỘT THÀNH PHỐ AN TOÀN

Phù hợp với các sự kiện hiện tại về an toàn của đất nước, Baguio vẫn là khu vực an toàn và liên tục giảm tỷ lệ tội phạm và bạo lực trong thành phố.

Bất chấp hoàn cảnh về việc tuyên bố Luật Quận Sự ở Mindanao, không có mối đe dọa nào khác có thể xẩy ra ở các vùng khác của Philippines. Tuyên bố đã được đưa ra để làm ổn định các cuộc tấn công từ nhóm khủng bố địa phương.

Mặc dù mọi người có nhiều mối quan tâm và lo sợ về tình trạng tương tự, không có gì sai về việc ngăn chặn những gì có thể xảy ra. Cùng với đó, thành phố Baguio là một trong những nơi an toàn nhất từ ​​những cuộc khủng bố.

Lịch sử cho thấy rằng Baguio là một trong những thành phố không bị xâm chiếm bởi thực dân Tây Ban Nha vì những chiến binh Igorot hùng mạnh. Những địa hình miền núi này là lãnh thổ của người dân Philippines nên họ sẽ không để cho quê hương của họ tràn ngập khủng bố. Tất cả như một, như Cordilleran. PHILIPPINES

Theo thống kê, với việc triển khai sâu sắc các chiến dịch ngăn chặn sự tăng trưởng của các tệ nạn, chính quyền địa phương đang làm hết sức mình để bảo vệ cộng đồng và nhân dân. Và tổng thống của chúng tôi rất nghiêm túc khi phục vụ các người dân của ông vào thời điểm này khỏi sự sợ hãi.

Ngoài ra, vì sự lan rộng và lòng dũng cảm của các lực lượng vũ trang, họ đã cố gắng ngăn chặn các tệ nạn và thậm chí cả khủng bố gần đây nhất. Họ đảm bảo với mọi người rằng họ luôn sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.

International cities

Thành phố Baguio dẫn đầu về sự đảm bảo an toàn – Khảo sát từ các học sinh

Các trường học trong hiệp hội BESA có nhiều học sinh nước ngoài từ các quốc gia khác nhau và sự đảm bảo an toàn nằm trong bàn tay của chúng tôi. Học ở đâu là một quyết định quan trọng, nơi bạn sẽ giao phó cuộc sống an toàn của bản thân. Thành phố Baguio và Philippines nói chung có thể đảm bảo rằng, sẽ không cho phép những kẻ xấu cản trở tự do và hòa bình từ người dân của đất nước này.

“Tôi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì và mọi thứ để bảo vệ và gìn giữ quốc gia Philippines”. – Chủ tịch Rodrigo Duterte

Leave a Reply