Baguio, Bây giờ và hình ảnh

Baguio lần đầu tiên được gọi là thủ đô mùa hè của Philippines trong thời kỳ thuộc địa Mỹ. Thành phố đã trở thành trạm đồi duy nhất của Mỹ ở châu Á trở lại sau đó.

Bây giờ, chúng ta hãy xem làm thế nào thành phố Baguio làm tên của nó và phát triển để thay đổi tốt hơn.

Malcolm Square

Session Road

Con đường được yêu thích: Session Road.

Burnham Lake

Câu lạc bộ đồng quê Baguio

Có những thay đổi đáng kể về những bức ảnh này như là một hàm ý của sự phát triển và cải tiến khi thời gian trôi qua. Một số thay đổi cũng gây ra bởi trận động đất tàn phá tấn công thành phố vào năm 1990. Thành phố đã sống sót để phục hồi và bây giờ nhiều cơ sở khác đã được xây dựng.

All images via. mybaguioproperty.com

Leave a Reply