BẢN TIN HỌC VIỆN MONOL – THÁNG 5/ 2017

Nhiều trang blogs và thậm chí cả các giáo viên ở đây Học viện Giáo dục Quốc tế Monol sẽ cho bạn biết điều tương tự với các cách diễn đạt khác nhau về việc học một ngôn ngữ:

Khám phá bản lĩnh của mình bằng cách chinh phục mục tiêu Tiếng Anh.

1

 

 

23

Leave a Reply