BẢN TIN HỌC VIỆN TALK VOL. XXV

Xin chào! tôi là giáo viên Aldrin, vinh dự là giáo viên xuất sắc của tháng 4/2017. Tôi có ba phương châm trong cuộc đời mình. Đầu tiên, tôi không ngừng học hỏi để khiến bản thân mình tự tin. Thứ hai, tôi luôn kết nối xung quanh mình với những người tốt. Và thứ ba, tôi luôn mang đến một chút bay bổng trong cuộc đời mình.

Newsletter_Page_2_Image_0001Newsletter_Page_3_Image_0001Newsletter_Page_4_Image_0001

Leave a Reply