BẢN TIN HỌC VIỆN TALK VOL. XXIV

Các học sinh, giáo viên và toàn thể quản lý học sinh của Học viện TALK đã tham gia chương trình tình nguyện của tháng này – một chuyến viếng thăm trại trẻ mồ côi đầy ý nghĩa. Chúng tôi đã đến thăm Nhà Trẻ – Baguio.

Newsletter-1Newsletter-2Newsletter-3Newsletter-4Newsletter-5Newsletter-6

Leave a Reply