MONOL – NHỮNG KINH NGHIỆM KHÔNG THỂ NÀO QUÊN CỦA JIN Ở PHILIPPINES.

KakaoTalk_20160523_213639206

Philippines, một đất nước có nền văn hóa khác với đất nước tôi, là một trong những nơi tốt nhất gần gũi với trái tim tôi. Ở đây tại Philippines đã mang lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị đến như vậy. Tôi sẽ nói cho bạn biết hai trải nghiệm thú vị nhất mà tôi đã trải qua.

Đầu tiên, tôi gặp được nhiều người tốt, đặc biệt là giáo viên của tôi ở Monol.

Untitled-3

Trong bốn tháng ở Monol, tôi đã rất may mắn được học tập và đi chơi với giáo viên, đặc biệt là giáo viên Tedd, giáo viên Sophia, và giáo viên Faye. Họ làm cho tôi cảm thấy rằng tôi không khác với họ mặc dù tôi là một người nước ngoài. Tôi thực sự đánh giá cao những gì họ đã cho tôi thấy. Tôi cũng đã gặp nhiều bạn ở Monol đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Những người bạn này khiến tôi nhận ra một bài học rất quan trọng trong cuộc sống – sự khác biệt trong văn hóa không phải là một rào cản trong tình bạn.

Họ làm cho tôi cảm thấy rằng tôi không khác với họ mặc dù tôi là một người nước ngoài. Tôi thực sự đánh giá cao những gì họ đã cho tôi thấy. Tôi cũng đã gặp nhiều học viên ở Monol từ nhiều quốc gia khác nhau. Những người bạn này khiến tôi nhận ra một bài học rất quan trọng trong cuộc sống – sự khác biệt trong văn hóa không phải là một rào cản trong tình bạn. Thứ hai, tôi đã đến thăm một số nơi tuyệt vời và tuyệt vời ở Philippines. Chẳng hạn như là: San Fernando và Hundred Island và tôi đến đó với bạn bè.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên.

— Jin

Leave a Reply